Ρόλους των φύλων στην κοινωνία

Τα μεγάλα ερωτήματα είναι πού θα στέκεται τώρα στο πλαίσιο των ρόλων των φύλων και τι επιπτώσεις έχει το έχει στην ανθρώπινη ύπαρξη; Φύλου ενός προσώπου αντικατοπτρίζει την αρσενική ή θηλυκή χαρακτηριστικά ενός ατόμου, όσον αφορά την ψυχολογία, τη βιολογία, καθώς και ρόλο στην κοινωνία. Ένας ρόλος των δύο φύλων είναι η ευθύνη ή τον τρόπο ζωής του ατόμου στην κοινωνία, όσον αφορά τον τρόπο ζωής της κοινωνίας. Οι παραδοσιακοί ρόλοι των δύο φύλων στην κοινωνία έχουν επωμισθεί ατόμων με βάση τη βιολογική τους προσανατολισμό. Με το πέρασμα του χρόνου και της δημιουργίας ενός «φιλελεύθερου» σύστημα αξιών, οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των ανδρών και των γυναικών αποτελούν εξασθένισε σε μεγάλο βαθμό, ξεκινώντας από το δυτικό πολιτισμό.
Ρόλους των φύλων στην κοινωνία: Μια παγκόσμια προοπτική
Ο ρόλος ενός άνδρα και μιας γυναίκας στην κοινωνία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί ποικίλλουν με τη περιοχή, τη θρησκεία, τον πολιτισμό, το κλίμα, ιστορικά πεποιθήσεις, ζουν τις αρχές και τις εμπειρίες, σε όλη την υδρόγειο. Ως εκ τούτου, ο ρόλος των φύλων στην κοινωνία μπορεί να οριστεί ως ο ρόλος απεικονίζεται από ένα άτομο σε σχέση με ένα συνδυασμό παραγόντων ή οποιοδήποτε από αυτά, ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:? Ρόλους με βάση την ταξινόμηση σε αρσενικό, θηλυκό ή μια φόρμα συνδυασμός, καθώς και τους ρόλους με βάση τη φυσική χαρακτήρα και / ή σεξουαλική και ψυχολογική προσανατολισμό, είτε ως αποτέλεσμα των κοινωνικών δεσμών ή ανεξάρτητη προτιμήσεις.
Για παράδειγμα, οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο ή να εκτελέσει σωματικά σκληρές δραστηριότητες όπως, εργάζονται σε βαριές βιομηχανίες, και τις υπηρεσίες της άμυνας ενώ τα θηλυκά εκτελούν καθήκοντα όπως η ανατροφή των παιδιών, το μαγείρεμα, το κέντημα και ούτω καθεξής. Αν και αυτές οι ρόλοι είναι καθορισμένες και συνήθως κατατάσσονται σε πολλές κοινωνίες, η διάκριση αυτή γίνεται πιο σπάνια στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, όπως οι ΗΠΑ ή τη Δυτική Ευρώπη.
Εκπαίδευση, οικιακές εργασίες, φροντίδα των παιδιών, επαγγελματικές υποχρεώσεις, κοινωνικά θέματα είναι οι διάφορες αρμοδιότητες ή δραστηριότητες σε ένα κανονικό κοινωνικό πλαίσιο. Αυτοί οι ρόλοι ήταν διαχωρίζονται με βάση το φύλο, αλλά τώρα είναι περισσότερο μια επιλογή και με βάση το συμφέρον του ατόμου. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές κοινωνίες στον κόσμο που συνεχίζουν να τηρήσουμε τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων. Ένα θηλυκό αναμένεται συνήθως, υποχρεωμένοι να κάνουμε, ή ενδιαφέρονται για οικιακές εργασίες, παιδική φροντίδα και εκπαίδευση, με αποτέλεσμα επαγγελματίες και τους κοινωνικούς ρόλους περισσότερο για τα αρσενικά.
Ο τρόπος με τον οποίο οι ρόλοι των δύο φύλων μάθει και αφομοιωθεί από μια ομάδα ανθρώπων αποτελεί η έννοια της κοινωνικοποίησης. Ενώ η έννοια της κοινωνίας είναι εξαιρετικά ποικίλη, οι ρόλοι επίσης, υφίστανται αναγκαστική, πρόθυμοι, ή αποκρουστικός αλλάζει ανάλογα. Σε ορισμένα μέρη, τους ρόλους των δύο φύλων σε κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά δεν επιτρέπουν τον γάμο έξω από μια συγκεκριμένη σέκτα ή κοινότητας. Για ορισμένους, δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τις κοινωνικές υποχρεώσεις, καθώς και τους ρόλους των δύο φύλων είναι ευέλικτες. Έτσι, το είδος της κοινωνικής δομής κυριαρχεί σε ένα μέρος καθορίζει το ρόλο των δύο φύλων σε μια κοινωνία που σε μεγάλο βαθμό.
Ρόλους των φύλων στο παρόν πλαίσιο
Ενώ η κοινωνική μορφή υπαγορεύει ακόμα τον ρόλο των φύλων σε μια κοινωνία, πολλά άτομα θεωρούν τους εαυτούς τους ως ελεύθεροι να επιλέξουν τις προτιμήσεις τους. Ο ρόλος της τρανσέξουαλ και οι άνθρωποι intersex είναι εξίσου σημαντική, παρά τη λήψη δεόντως υπόψη. Σεξουαλικό προσανατολισμό και την επιλογή των ανθρώπων σαν να είναι ευνούχοι ή των ομοφυλοφίλων, επισημαίνουν το γεγονός ότι οι ρόλοι των φύλων δεν μπορεί να διακριθεί σε μια κοινωνία. Χειραφέτηση των γυναικών, αλλαγή των ρόλων ή φεμινισμός τους είναι μερικές από τις καθοριστικές κινήσεις με αποτέλεσμα την μείωση του χάσματος στους ρόλους των δύο φύλων.
Είτε αυτά τα γεγονότα είναι αποδεκτές ή όχι σε μια συγκεκριμένη κοινωνία είναι μια άσχετη ερώτηση. Η ουσία είναι οι ρόλοι των δύο φύλων στην κοινωνία δεν είναι πλέον σε μονοπωλιακές ή υποχρέωση για οποιοδήποτε άτομο. Προκειμένου να διατηρηθεί μια καλύτερη διαβίωση, την ελεύθερη βούληση του ατόμου θα πρέπει να είναι ο μοναδικός καθοριστικός παράγοντας της, του ρόλου.